Meridel LeSueur 1900-1996


1930’larda siyasi gazeteciliği ve ödül kazanan hikayeleriyle tanınan yazar altmış yılı aşkın bir süre boyunca eserler üretmeye devam etmiştir. Annunciation adlı hikayesi 1935’de yayımlandığında “küçük bir Amerikan şahaseri” olarak övgü almıştır. 30’larda yazdığı işçi ve orta sınıf kadınlarının ergenlik, evlilik, cinsellik, hamilelik, doğum, annelik ve dulluk deneyimlerini anlattığı hikayeleri zamanının ötesindeydi. 1960’larda, savaş karşıtı hareketler, insan hakları ve kadın hareketleriyle birlikte yapıtları yeni bir okuyucu kitlesi kazandı. Bunun sonucunda 70 ve 80’lerde önceki eserlerinin çoğu yeniden basıldı ve LeSueur şiir, makale ve roman dalında yeni anlatım biçimlerini denediği eserler vermeye devam etti. Bu eserlerde dünyaya ve tüm doğal kaynaklara saygı, kadınlara, insanların yaşamlarına ve çektikleri acılara eğilen bir bakış, yenilenmenin biyolojik ve ruhani süreçlerine inanç temalarını işlemiştir.

İngilizce'den çeviren: Nil Alt, Esra Birkan, Sevcan Yılmaz

Hiç yorum yok: